A review of five news items from the previous week (1 local/Southern Africa and 4 international) from a Christian perspective, specifically written for radio broadcast.

 

AVAILABLE EVERY FRIDAY MORNING

In the news this week, ending 18 July:

Nuusgebeure van die afgelope week,

18 Julie 2019:

 • SOUTH AFRICA – South African army deployed to gang areas in Cape metro
 • NORTH KOREA – New North Korea constitution calls Kim head of state, seen as step to U.S. peace treaty
 • HONG KONG – In challenge to Beijing, Hong Kong activists attempt to take fight to mainland
 • KURDISTAN – New Kurdish prime minister aims to improve relations with Baghdad
 • WORLD – Dramatic sporting events remind Christians of need for endurance and commitment
 • SUID-AFRIKA – S.A.-weermag ontplooi na bendegeteisterde gebiede in Kaapstad-metro
 • NOORD-KOREA – Die nuwe Noord-Koreanse grondwet benoem Kim as staatshoof, beskou as stap in V.S.A. vredesverdrag
 • HONGKONG – Hongkong aktiviste daag Beijing uit deur onluste na vasteland te neem
 • KOERDISTAN – Nuwe Koerdiese eerste minister poog om betrekkinge met Bagdad te verbeter
 • WÊRELD – Dramatiese sportsgebeure herinner Christene aan belangrikheid van uithouvermoë en toewyding

In the news of the previous week,         ending 11 July:

Nuusgebeure van die vorige week,

11 Julie 2019:

 • SOUTH AFRICA – Technology-focused subjects to be prioritised in South Africa
 • EGYPT – Egyptian presidential committee legalises 127 churches
 • GREECE – Greece’s election of new prime minister indicates shift away from populist politics
 • SUDAN – Sudan reaches a power-sharing deal, but concerns remain
 • WORLD – Pope Francis prays for migrants in special mass

 

 • SUID-AFRIKA – Skoolvakke gefokus op tegnologie geniet voorrang in Suid-Afrika
 • EGIPTE – Egipte se presidensiële komitee verklaar 127 kerke wettig
 • GRIEKELAND – Griekeland se verkiesing van nuwe eerste minister dui op verskuiwing weg van populistiese politiek
 • SOEDAN – Soedan bereik magsdeling ooreenkoms, maar kommer duur voort
 • WÊRELD – Pous Francis bid vir migrante tydens spesiale misdiens