VN HERNU HULP AAN SIRIË SE REBELLE-BEHEERDE STREEK, MET SLEGS EEN TOEGANGSPUNT

. by

Die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad het op 11 Julie ’n nuwe siklus oorgrens-hulp aan Sirië, via die Turkse grens, tot binne die rebelle-beheerde Idlib-provinsie, goedge-keur. Die ooreenkoms is met die vyfde stemming van die raad goedgekeur. Die voorstel, wat deur België en Duitsland geformuleer is, sal vir een jaar buitelandse hulp aan die noordweste van…

READ MORE

SOEDAN SKRAP ALKOHOL- EN AFVALLIGHEIDSWETGEWING, SKAF LYFSTRAF AF

. by

Ná meer as drie dekades onder Islamitiese beheer, het Soedan hervormings deurgevoer wat nie-Moslems toelaat om alkohol te gebruik; die afvalligheidswetgewing is ook herroep. Ingevolge die afvalligheids-wetgewing kon enige persoon wat Islam afsweer, die doodsvonnis opgelê word. Die hervormings is gedurende April 2020 goedgekeur, maar het nou in werking getree. Die nuwe wetgewing bevat onder…

READ MORE

SUDAN SCRAPS ALCOHOL AND APOSTASY LAWS, ABOLISHES FLOGGING

. by

After more than three decades of Islamist rule, Sudan has passed reforms that include allowing non-Muslims to drink alcohol and abolishing the apostasy law. Under the apostasy law, any person who renounced Islam could face the death penalty. The reforms were approved in April 2020 but have now come into effect. Among the new laws…

READ MORE

UN RENEWS AID TO MILITANT-CONTROLLED REGION OF SYRIA, BUT ONLY ONE ACCESS POINT

. by

On 11 July, the United Nations Security Council approved a new round of cross-border aid to Syria through the Turkish border, into militant-controlled Idlib province. The deal was approved on the council’s fifth vote. The proposal, written by Belgium and Germany, will provide one year of foreign aid to the northwest region of Syria, providing…

READ MORE
15Jul20-Koronavirus-brandpunte
PFN

15 JULIE ’20 | BID VIR COVID-19 ‘BRANDPUNT’-LANDE

. by

Liewe gebedsvriende Die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) het op Sondag 12 Julie ’n rekordtoename in wêreldwye koronavirus-gevalle bevestig, met ’n styging van 230,370 gevalle binne 24 uur. Volgens die Johns Hopkins Universiteit is meer as 12.7 miljoen mense wêreldwyd met COVID-19 gediagnoseer, van wie meer as 565,000 gesterf het en meer as sewe miljoen mense herstel het….

READ MORE

15 JULY ’20 | PRAY FOR COVID-19 ‘HOTSPOT’ NATIONS

. by

Dear prayer partners, On Sunday 12 July, the World Health Organization (WHO) confirmed a record increase in global coronavirus cases, with the total rising by 230,370 in 24 hours. According to the Johns Hopkins University, more than 12.7 million people have been diagnosed with COVID-19 globally, of whom, more than 565,000 have died, and over…

READ MORE

Week 2: If God is all-powerful, why does He not prevent suffering? [Part 1 on the suffering of Job]

. by

By Yolandé Korkie   Job 42:5 “I have heard about You before, but now I have seen You with my own eyes.” (NLT) When we understand a little bit more about God’s sovereignty, we can begin to recognise that pain and suffering can have a purpose. To explore this topic, we turn to one of…

READ MORE

PUTIN GENIET STERK STEUN IN OMSTREDE RUSSIESE HERVORMINGSVERKIESING

. by

Bykans 78% van Rusland se kiesers het meer as 200 wysigings aan die grondwet goedgekeur, insluitend ’n wysiging wat die huidige president Vladimir Putin in staat stel om tot 2036 aan bewind te bly. In die week lange verkiesing, wat op 1 Julie geëindig het, het 77.9% van die kiesers ten gunste van die grondwetlike…

READ MORE

EERSTE PERSOON AANGEKLA INGEVOLGE HONGKONG SE NUWE WETGEWING

. by

Die eerste persoon wat ingevolge die omvattende nasionale veiligheidswetgewing in Hongkong vervolg word, is op Maandag 6 Julie borgtog geweier toe hy in die hof verskyn het. Die dag nadat die sentrale regering in China die wet deurgevoer het, het die polisie in Hongkong hulle eerste inhegtenisneming uitgevoer. Duisende mense het traangas en rissiesproei trotseer…

READ MORE

PUTIN STRONGLY BACKED IN CONTROVERSIAL RUSSIAN REFORM VOTE

. by

Nearly 78% of Russian voters approved over 200 changes to the constitution, including an amendment that would allow current president, Vladimir Putin, to remain in office until 2036.  The seven-day vote, which ended on 1 July, ended with 77.9% of voters in favour of the constitutional amendments, and 21.3% opposed. Over 65% of the population…

READ MORE