ANTI-RASSISME BETOGINGS KRY MOMENTUM EN VERSPREI WÊRELDWYD

Global protest

Betogings teen rassisme het in al die Amerikaanse state, sowel as in meer as 50 ander lande, uitgebreek ná die dood van George Floyd in Minneapolis, Minnesota, op 25 Mei. Die betogings het gou van geregtigheid vir George Floyd verander in ’n wêreldwye oproep vir die beëindiging van rassisme en polisie-brutaliteit. In baie Europese lande het betogers hulle gewend tot die beskadiging of omgooi van standbeelde van leiers soos koning Leopold in Brussels en Winston Churchill in Londen, wat diskriminerende standpunte gehuldig het. In Hongkong het betogers rasse-onreg by hulle lys van griewe gevoeg; intussen duur betogings by Amerikaanse ambassades in verskeie lande, insluitend die Chinese streek, voort. Hoewel die meeste betogings in die onderskeie lande vreedsaam verloop het, was daar, sowel in Amerika as in ander lande, etlike gevalle van onluste, plundery en gewelddadige botsings tussen die betogers en polisiemagte. Die kollektiewe betogings het tot gevolg dat die ‘Black Lives Matter’-beweging een van die grootste burgerregveldtogte in die geskiedenis is. Ten spyte van sosiale distansiëring wat as gevolg van COVID-19 geld, vergader betogers steeds in hulle duisende.

Uit ’n Christelike perspektief skryf die apostel Paulus in 2 Korintiërs dat God deur Christus aan gelowiges die bediening van versoening toevertrou het en daarom moet die Kerk as ambassadeur van Christus optree sodat ons in Christus deur God vrygespreek kan wees. In die bediening van versoening is daar drie stappe, waarvan erkenning die eerste is. Die Kerk moet die ongeregtigheid wat in die wêreld gepleeg word, erken voordat daar voortgegaan kan word om dit te bekamp. Die tweede stap is berou. Gelowiges moet elk hulle eie hart ondersoek om uit te vind op watter wyse hulle bygedra het tot die voortgaande ongeregtigheid in hulle samelewings en dan ’n doelbewuste poging aanwend om deel van die oplossing te word. Die derde stap is om tot aksie oor te gaan om die probleem op te los. Die Kerk is geroep om vredemakers te wees en moet praktiese stappe doen om dié vrede te bewerkstellig. Baie van die betogings oor die wêreld heen word deur godsdiensleiers aangevoer. Die Kerk moet aan die voorpunt van die stryd teen rasse-onreg bly en erken dat alle mense, ongeag velkleur, gelyk en na die beeld van God geskape is. ’n Verenigde front deur die Kerk teenoor rasse-onreg is van kardinale belang om ’n vreedsame oplossing vir die wydverspreide rasse-ongelykheid te vind.

Bid saam met ons vir die volgende:

  • Dat betogings vreedsaam sal bly en die doel voor oë te hou; om bewustheid te skep en sleutelareas van ongelykheid en ongeregtigheid aan te spreek;
  • dat die Kerk ’n effektiewe instrument in die Here se hand sal wees om ongeregtigheid in die samelewing aan te spreek; en
  • dat gelowiges ambassadeurs van vrede en versoening sal wees en dat daar genesing van diep wonde kan plaasvind.

 

 

Foto: REUTERS / Dylan Martinez

print
SHARE THIS

RELATED ARTICLES